Siste video

RASP og cystolithotomi
Vi viser en film med robot assistert simpel prostatektomi (RASP) med samtidig cystolithotomi....
Se video
Paraøsofagalt hernie reoperasjon
Vi presenterer en film med reoperasjon for et paraøsofagalt hernie. Se artikkel for detaljer....
Se video

Nyheter

Benign prostatahyperplasi

Forekomst av benign prostatahyperplasi (BPH) øker med alderen. 25% av alle menn mellom 50 og 60 år, og mer enn 50% av alle menn over 60 år har symp...

Paraøsofagalt hernie

Et paraøsofagalt hernie oppstår når den nederste delen av øsofagus, ventrikkelen og/el. andre organer så som colon, tynntarm, milten eller pankre...

Invaginasjon av blind-lukket løp i entero-entero-anastomose

Ved laparoskopisk gastric bypass anlegges det to anastomoser henholdsvis en gastro-jejuno anastomose (GE-anastomose) og en entero-entero anastomose (E...

Hydrocele i Nuck’s kanal

Nuck’s kanal ble første gang beskrevet av anatomen Anton Nuck i 1691. Det er en patent åpen lomme av peritoneum som strekker seg ned til labia maj...