Siste video

Robotassistert eksisjon av urachus
Filmen viser en robotassistert laparoskopisk eksisjon av en persistende symptomgivende urachus. Se også film fra 2014 i filmarkivet; laparoskopisk eksisjon av urachus-rest, hvor viktige anatomiske strukturer demonstreres. ...
Se video
Retroperitoneal robot nyrereseksjon
Filmen viser en robotassistert retroperitoneal nyrereseksjon for nyretumor....
Se video

Nyheter

Symptomgivende persisterende urachus

Urachus er lokalisert mellom peritoneum og transversalis fascien og strekker seg fra blære-apex til umbilicus. Urachus ligger i midtlinjen i nedre de...

Nyrereseksjon, kirurgisk tilgang

Retroperitoneal tilgang til nyre for tumorreseksjon, nefrektomi, nefroureterektomi eller rekonstruktivt inngrep på nyrebekken/ ureteropelvinovergang ...

Gastroøsofagal reflukssykdom

Lekkasje av syre fra magesekken opp i spiserøret kalles gastroøsofageal reflukssykdom. I engelsk litteratur kalles tilstanden GERD (gastroesophagea...

Benign prostatahyperplasi

Forekomst av benign prostatahyperplasi (BPH) øker med alderen. 25% av alle menn mellom 50 og 60 år, og mer enn 50% av alle menn over 60 år har symp...