Siste video

Laparoskopisk lav fremre reseksjon
Filmen viser en laparoskopisk lav fremre rektumreseksjon (Low Anterior Resection). ...
Se video
Tips ved laparoskopisk apikal nyrereseksjon
Filmen viser hvordan man ved hjelp av en holdesutur i nyret kan legge forholdene bedre til rette for reseksjon og rekonstruksjon ved apikal nyretumor. ...
Se video

Nyheter

Low Anterior Resection

Lav fremre rektumreseksjon (Low Anterior Resection) er vanlig kirurgisk tilnærming for kreft i endetarmen. Ved inngrepet fjernes rektum med canceren...

Nyrereseksjon

Historisk sett ble partiell nefrektomi, eller nefronsparende kirurgi, benyttet hos pasienter med tumor i solitær nyre, ved bilaterale svulster eller ...

Høyresidig laparoskopisk hemicolectomi

Omfanget av lymfadenektomi ved kan påvirke det onkologiske utfallet ved høyresidig laparoskopisk hemicolectomi. Ved D1 lymfadenektomi ...

Sterilisering hos menn

Sterilisering er den sikreste prevensjonsmetoden som er kjent. Imidlertid er ingen prevensjonsmetoder 100% sikre. Vasectomi, eller mannlig steriliseri...