Siste video

Tips ved laparoskopisk nyrereseksjon
Filmen viser en laparoskopisk nyrereseksjon for malign tumor hvor beliggenheten av tumor gjør at man velger å «henge opp» nyre mot laterale bukvegg for å skape mer optimale betingelser for reseksjon og rekonstruksjon. I tillegg vises en de-roofing av en nyrecyste under samme inngrep. ...
Se video
Laparoskopisk reseksjon av intrarenale svulster
Film med tre videoer som viser laparoskopisk reseksjon av intrarenale svulster hvor det benyttes peroperativ intraabdominal ultralyd-lokalisasjon for sikker verifisering av svulstene. ...
Se video

Nyheter

Partiell nefrektomi versus radikal nefrektomi

Historisk sett var radikal nefrektomi standard behandling for nyrekreft, hvor nyrereseksjon (partiell nefrektomi) var reservert for absolutte indikasj...

Intra-renale svulster

Ved høyvolum sentra er laparoscopisk nyrereseksjon blitt et vanlig inngrep ved spesielt små svulster i nyret, særlig der svulsten er mindre enn 4 c...

Laparoskopisk total kolektomi

Laparoskopisk total kolektomi er fjerning av hele tykktarmen som utføres av forskjellige årsaker, for eksempel inflammatorisk tarmsykdom eller kreft...

Low Anterior Resection

Lav fremre rektumreseksjon (Low Anterior Resection) er vanlig kirurgisk tilnærming for kreft i endetarmen. Ved inngrepet fjernes rektum med canceren...