Vesikorektal fistel

De vanligste årsakene til vesikorektal fistel er divertikulitt, Crohn`s sykdom, strålebehandling mot bekkenet, traumer og cancer. Dessuten kan vesikorektal fistel oppstå etter kirurgi i bekkenet. En vesikorektal fistel presenterer seg vanligvis med pneumaturi, faecaluri, hematuri og recidiverende urinveisinfeksjoner med feber. Noen ganger kan pasienten oppleve urinavgang per rektum eller magesmerter.

Vesikorektal fistel etter radikal prostatektomi er en sjelden, men fryktet komplikasjon. Det er beskrevet forskjellige kirurgiske teknikker for behandling av fistler, men alle har en betydelig residivfrekvens. Robotassistert laparoskopisk tilnærming gir god anatomisk oversikt og muligheter for å instrumentere i et trangt område. Tilgangen har også fordeler ved at man enkelt kan improvisere og velge egnet sirkulert vev til å interponere mellom organene. Vi viser en film som demonstrerer trinnene i en robotassistert lukking av en vesikorektal fistel som oppsto som komplikasjon etter en radikal prostatektomi. I dette tilfellet ble venstre umbilikalligament benyttet som interponat mellom urinblæren og rektum.


Se filmen:
Klikk her