Portplassering

Venstre nefroureterektomiPasienten leires i 60 graders sideleie med venstre side opp.

En visuell port (12 mm) introduseres med åpen teknikk (Hasson-teknikk).
En 15 mm hudinscisjon er ofte tilstrekkelig for dette.

Vi plasserer vanligvis visuell port pararectalt for rectusmuskulaturen (medioclaviculærlinjen) og 3-5 cm cranialt for umbilicus.

Etter gassinsuflering og orienterende laparoskopi plasseres arbeidsportene under visuell kontroll.
Vi plasserer operatørens arbeidsporter først:


En 12 mm port plasseres lateralt i venstre flanke, vel 6 cm caudalt for og 5-6 cm lateralt for visuell port, samt en 5 mm port i triangulering med disse to første portene: den plasseres vel 6 cm cranialt for og 5-6 cm lateralt for visuell port.

12 mm porten benyttes til bl.a. klips-tang, EndoGia e.a.

En 5 mm port for assistenten plasseres vanligvis helt lateralt i venstre flanke,  3 cm cranialt for crista iliacae.

Denne porten kan benyttes for sug eller grasper.

Den siste porten, en 12 mm port, introduseres vanligvis etter at nyrestilk er satt av og nyre og proksimale ureter er fripreparert.

Porten plasseres 1-2 cm lateralt for rectusmuskulaturen i venstre fossa, omtrent i høyde med spina iliacae superior.

Denne porten benyttes for dissekesjon av distale ureter, samt for introduksjon av
LigaSure™ 10 mm Atlas - som vi vanligvis benytter ved laparoskopisk nefroureterektomi.
Uthenting av preparatet i Endobag gjøres ved forlengelse av inscisjonen svarende til den mest caudale 12 mm porten i venstre fossa.