Portplassering

Ektraperitoneal glandeldisseksjonPasienten er plassert i ryggleie.


Armene er plassert langs med kroppen.


Som regel er det tilstrekkelig med bare en lett Trendelenburg-stilling av pasienten.
En visuell port (12 mm) introduseres med åpen teknikk (Hasson-teknikk).


En 15-20 mm tverrgående hudinscisjon er ofte tilstrekkelig for dette.

Inscisjonen legges like infra-umbilicalt.

Man åpner fremre rectusfascie like til høyre for linea alba, deretter skyves rectusmuskulaturen til høyre side og man vil se ned på bakre rectusfascie.

Visuell portal (12 mm) skal skli ovenpå bakre rectusfascie, over linea arcuata og over i Spatium Retzie (det preperitoneale rom).


For å hindre gasslekkasje ved siden av den visuelle porten, skal porten festes med en tettende sutur i fascien (ikke i huden), eller ved at man benytter en ballongtip-trokar.

Spatium Retzie utvikles ved hjelp av en disseksjonballong, eller ved å benytte gassinsuflasjon kombinert med svepende bevegelser med videolaparoskopet.

Når det gassinsufflerte preperitoneale rommet er åpnet opp, kan arbeidsportene plasseres.

En 12 mm port introduseres 2 cm cranialt for symfysen i midtlinjen.


Porten benyttes til 10 mm klipsetang, samt for ekstraksjon av preparater.

En 5 mm port plasseres midt mellom de to etablerte portene.

Dersom man behøver et assisterende instrument for hjelp med disseksjonen, kan enda en
5 mm port introduseres. Denne plasseres pararectalt høyre side - omtrent på linje med den andre 5 mm porten.

Alternativ portplassering:

Denne portplasseringen kan også benyttes ved ekstraperitoneal radikal prostatektomi, eller ved simpel prostatektomi a.m. Millin.

Visuell port introduseres som tidligere nevnt, og Spatium Retzie utvikles.

En 5 mm port plasseres 2  cm cranialt for symfysen i midtlinjen.

Ved hjelp av f.eks. en laparoskopisk saks eller fattetang gjennom 5 mm porten - og samtidig  aktiv bruk av videolaparoskopet som disseksjonsinstrument, utvikles et rom mellom omslagsfolden av peritoneum lateralt mot crista iliacae og epigastrica inferior karstrengen.

Her kan henholdsvis en 5 mm og en 12 mm port på hver side introduseres under visuell kontroll.

En siste 5 mm port plasseres pararectalt høyre side som beskrevet over.