Ureteropelvin overgangsstenose

Incidensen av ureteropelvin overgangsstenose (UP-overgangsstenose) i neonatal gruppen er omtrent 1:1500. Hos voksne er det imidlertid noe mer uklart hvor hyppig tilstanden forekommer, da debut av typiske symptomer på UP-overgangsstenose kan forekomme i alle aldere, dog hyppigst i ung voksen alder. I ca. 80 % av tilfellene i voksengruppen skyldes stenosen kryssende blodkar. Andre årsaker til UP-overgangsstenose er muskelhypertrofi i UP-overgangen, sequele etter fastsittende stein i UP-overgangen etc. Gullstandard behandling av symptomgivende UP-overgangsstenose er pyeloplastikk med laparoskopisk tilgang.

Suksessraten ved kirurgi er anslått til å ligge mellom 88-100% når man ser på historiske resultater, men i studier de senere årene er det mange som rapporterer suksessrater på ca. 95 % ved laparoskopisk pyeloplastikk.


Se artikkelen under som omtaler Anderson-Hynes, Y-V og Fenger plastikk for UP-overgangsstenose:

-Comparison of Open versus Laparoscopic Pyeloplasty Techniques inTreatment of Uretero-Pelvic Junction Obstruction.  European Urology 44 (2003) 340-345

Se filmen:
Klikk her