Små nyresvulster

Incidensen av nyretumores er økende. Majoriteten av nyretumores er asymptomatiske og oppdages tilfeldig (60%) mens de ennå er små (≤ 4 cm). Nefronsparende kirurgi er standard behandling for små nyretumores, så sant dette er teknisk mulig.

Forøvrig kan energi-ablative teknikker og overvåkningsprotokoller være alternativer til kirurgi i enkelte situasjoner. Flere studier har vist at inntil 20 % av nyretumores er benigne, og spesielt gjelder dette de minste svulstene (Frank I,Blute ML,Cheville JC,et al.Solid renal tumours: an analysis of pathological features related to tumour size. J Urol 2003;170:2217–20. )

Papillære adenomer er den vanligste godartet svulsten man finner i nyrene (10-40% i obduksjonsmaterialer), men blir de mer enn 5 mm store skal disse likevel klassifisers som maligne.

Onkocytomer utgjør 3-5 % av de godartede nyresvulstene hos voksne. De kan være små, men også bli flere cm store. Hos 5-6 % forekommer multiple slike onkocytomer i en eller begge nyrer. Onkocytomer er assosiert med klarcellet nyrecellecarcinom i 20% av tilfellene (hybrid tumor). Andre benigne svulster kan utgå fra støttevevet i nyrene, og eksempler på disse er angiomyolipom og leiomyom.

Biopsi av tumor benyttes i økende grad, og spesielt ved små tumores der pasienten er eldre, er belastet med mye komorbidiet, samt der det foreligger bilaterale tumores. Biopsi utføres i første rekke for å bestemme om  det er grunnlag for behandling, eller om svulsten bare skal følges opp etter strategiske protokoller.

Se filmen:
Klikk her