Sekundær pyeloplastikk

Re-pyeloplastikk (sekundær pyeloplastikk/ eng.:redo pyeloplasty) er et sjeldent inngrep da suksessraten ved både åpen og laparoskopisk pyeloplastikk i følge litteraturen ligger på ca. 95%.

Re-pyeloplastikk er vanligvis et teknisk mer utfordrende inngrep enn primær pyeloplastikk grunnet forhold med reaktive, adherante fibrotiske forhold, som også fører til at inngrepet blir mer tidkrevende.

Imidlertid er suksessraten omtrent som ved primær pyeloplastikk, samt at komplikasjonsfrekvensen bare er litt øket. Se den gode oversiktsartikkelen under:


Autorino, R., Eden, C., El-Ghoneimi, A., Guazzoni, G., Buffi, N., Peters, C. A., et al. (2013). 

Robot-assisted and Laparoscopic Repair of Ureteropelvic Junction Obstruction: A Systematic Review and Meta-analysis. European Urology, 1–23. http://doi.org/10.1016/j.eururo.2013.06.053


Se filmen:

Klikk her