Varicocele testis

Det er lagt til en film om varicocele-ligatur. Behandling av varicocele er et kontroversielt tema. Skal varicoceler behandles? Hvem skal eventuelt behandles? Hvilken metode er best?

I dag foreligger det 4 etabelerte behandlingsformer; åpen mikrokirugisk lav ligatur av varicocelet, laparoskopisk varicocele-ligatur, sklerosering av varicocelet og coiling/ embolisering av vena spermatica.

Det er bare dokumentert behandlingseffekt på varicoceler grad 2-3 og grad 3.

Med behandlingseffekt menes redusert størrelse av varicocelet og/ eller øket postoperativ fertilitet.

Se forøvrig:

May et al. Laparoscopic surgery versus antegrade scrotal sclerotherapy: Retrospective comparison of two different approaches for varicocele treatment. European Urology (2006) vol. 49 (2) pp. 384-7


Se filmen:


Klikk her