Singel port nefrektomi

Singel port kirurgi (SPS) utføres i økende grad i Norge og ellers i land vi kan sammenlikne oss med. Singel port kirurgi er mest benyttet innen gastrokirurgisk virksomhet, men også i gynekologisk og urologisk kirurgi er tilgangen benyttet.

Her presenterer vi en film med singel port nefrektomi. Porten vi bruker i dette inngrepet heter GelPOINT® fra Applied Medical. Preparatbagen Inzii er også fra Applied Medical. Forøvrig benyttes LigaSure Blunt Tip 5 mm foreseglingsinstrument  fra Covidien, samt at vi benytter laparoskopiske tenger og sakser B. Braun Aesculap og optikk/endoskopirack fra Olympus.


Her er noen relevante artikler:

-Fan, X., Lin, T., Xu, K., Yin, Z., Huang, H., Dong, W., & Huang, J. (2012). Laparoendoscopic Single-Site Nephrectomy Compared with Conventional Laparoscopic Nephrectomy: A Systematic Review and Meta-analysis of Comparative Studies. European Urology, 62(4), 601–612. doi:10.1016/j.eururo.2012.05.055
-Kaouk, J. H., & Autorino, R. (2012). Laparoendoscopic Single-site Surgery (LESS) and Nephrectomy: Current Evidence and Future Perspectives. European Urology, 62(4), 613–615. doi:10.1016/j.eururo.2012.06.028
-Stein, R. J., White, W. M., Goel, R. K., Irwin, B. H., Haber, G. P., & Kaouk, J. H. (2010). Robotic Laparoendoscopic Single-Site Surgery Using GelPort as the Access Platform. European Urology, 57(1), 132–137. doi:10.1016/j.eururo.2009.03.054


Se filmen:

Klikk her