Rocco sutur med V-loc™: alternativ vesico-uretral anastomose ved RALP

Vi har nylig presentert en film som demonstrerer hvordan den vesico-uretrale anastomosen ved RALP kan syes med spesialsuturen V-loc™ (Covidien) etter van Velthovens prinsipp. I denne filmen viser vi hvordan man kan implementere en Rocco sutur i anastomosen.

Filmen viser hvordan den vesico-uretrale anastomosen syes med Rocco sutur ved hjelp av spesialsuturen V-loc™.
Ved en Rocco-sutur bringer man deler av Denonvilliers fascie som henholdsvis ligger posteriort på urinblæren og posteriort på uretra sammen. Hensikten med denne avlastende suturen er å forsøke å oppnå tidlig kontinens etter radikal prostatektomi.
V-loc™ (Covidien) har en helt særegen konstruksjon med bl.a. mothaker i trådstrukturen som hindrer tråden å gli tilbake i vev når dette adapteres. På denne måten bidrar trådkonstruksjonen til å lette arbeidet med å sy anastomosen.
Se film om Rocco sutur med V-loc™:

Klikk her