Robot-assistert laparoskopisk utvidet lymfeglandeltoilette ved prostatacancer

Dette er en film som viser et robot-assistert utvidet glandeltoilette i bekkenet i sammenheng med at man gjør en robotassistert radikal prostatectomi for lokalisert eller lokalavansert prostatacancer. "Nasjonalt handlingsprogram for behandling og oppfølging av prostatakreft" fra 2009 anbefaler at man gjør utvidet glandeltoilette i bekkenet hos pasienter med lokalisert/ lokalavansert prostatkreft med intermediær eller høy risikoprofil. EAU-Guidelines fra 2010 går enda lengre da de sier at "begrenset lymfeglandeldisseksjon ikke lenger bør utføres". De sier m.a.o. at: skal man gjøre lymfeglandeltoilette ved prostatacancer, så bør det gjøres utvidet glandeltoilette.

Dette gjelder også dersom man gjør glandeltoilette som staging-prosedyre før eventuell radikal strålebehandling.

Tradisjonelt har bekkenglandeltoilette i fossa obturatorius vært ansett som gullstandard for angivelse av N-stadiet ved prostatacancer.
Nyere litteratur mener å dokumentere at utvidet bekkenglandeltoilette også har overlevelsesgevinst - og ikke bare for de med glandelmetastaser, men også for de med glandelnegativ sykdom.
I lys av dette, samt at mer enn 65% av tidlige lymfeknute-stasjoner for dissiminert prostatacancer ligger i et utvidet felt i bekkenet, mot kun 35 % i den tradisjonelle obturatorius-glandelstrengen, vil det være rimelig å tilby pasienter med lokalisert eller lokalavansert prostatacancer med intermediær eller høy risikoprofil et utvidet bekkenglandeltoilette.


Se forøvrig artikkelreferansene under:


Schumacher et al. Good outcome for patients with few lymph node metastases after radical retropubic prostatectomy. European Urology (2008) vol. 54 (2) pp. 344-52


Bader et al. Disease progression and survival of patients with positive lymph nodes after radical prostatectomy. Is there a chance of cure?. J Urol (2003) vol. 169 (3) pp. 849-54


Briganti et al. Two positive nodes represent a significant cut-off value for cancer specific survival in patients with node positive prostate cancer. A new proposal based on a two-institution experience on 703 consecutive N+ patients treated with radical prostatectomy, extended pelvic lymph node dissection and adjuvant therapy. European Urology (2009) vol. 55 (2) pp. 261-70


Truesdale et al. Assessment of lymph node yield after pelvic lymph node dissection in men with prostate cancer: a comparison between robot-assisted radical prostatectomy and open radical prostatectomy in the modern era. J Endourol (2010) vol. 24 (7) pp. 1055-60Se filmen:

Klikk her