Preoperativ nyrearterieembolisering ved laparoskopisk nefrektomi

Preoperativ nyrearterieembolisering ved nefrektomi er en metode som først ble beskrevet i 1973 som en prosedyre der devaskulariseringen letter kirurgien ved at det dannes et ødematøst sjikt rundt nyret, samt at metoden gir mulighet til å sette av nyrevenen tidlig i inngrepet - eventuelt før nyrearterien avsettes. Nyrearterieembolisering er også blitt benyttet som en palliativ prosedyre på pasienter som er vurdert som inoperable og som har besværlige symptomer av sin nyretumor.

Noen benytter selektiv nyrearterieembolisering/ -coiling for store, symptomgivende angiomyolipomer i nyrene.

Det er beskrevet en rekke metoder for embolisering.

Av komplikasjoner til embolisering er non-target embolisering mest fryktet. Ved prosedyren er det muligheter for karskade og utvikling av nyreabcess. Det blir besværlig dersom emboliseringen er inkomplett, eller dersom det oppstår rekanalisering.

En følge av emboliseringen er at pasientene etter 1 til 3 døgn får symptomer som skyldes at tumor nekrotiserer: Det tilkommer febrilia, almensymptomer, smerter, eventuelt paralytisk ileus, blodtrykksvariasjoner. Det optimale tidspunktet for nefrektomi angis derfor til å være innen ett døgn etter emboliseringen slik at det dannes et ødem rundt nyret, samtidig som at pasienten ikke rekker å utvikle plagsomme symptomer.

Artikkelreferanser:

-Renal artery embolization: clinical indications and experience from over 100 cases.
Michael J. Schwartsz, Eric B. Smith et al. 2006 BJU international.

-The role of arterial embolization in renal cell carcinoma. Disa Kalmann and Eberhard Varenhorst. Scand J Urol Nephrol 33 (1999).

-Embolisering af arteria renalis uden efterfølgende nefrektomi.
Jens B.S. Berg, Hans Morten Schnack Rasmussen et al. Ugeskrift Læger 150/15, 11 april 1988. Videnskap og praksis.

-Augumentation of natural killer cell activity after embolization of renal carcinomas.
August Bakke, Jan H. Göthlin et al. Cancer research vol. 42, 3880-3883, september 1982.

-Pre-operative renal arterial embolization does not provide survival benefit in patients with radical nephrectomy for renal cell carcinoma. M. May, S. Brookman-Amissah et al. The British Journal of Radiology, september 2009.Se film om preoperativ nyrearterieembolisering ved laparoskopisk nefrektomi.

Klikk her