Nyrereseksjon - sutur med V-loc™

Økende grad av radiologisk utredning fører til at flere nyretumores oppdages, samt at svulstene ofte oppdages på et tidlig stadium hvor de er små. Svulstene er dermed potensielt tilgjengelige for reseksjon av tumor fremfor at hele nyret fjernes.

For små svulster, svulster under 4 cm (T1a), er de onkologiske resultatene som ved radikal nefrektomi. Og det er likeverdige onkologiske resultater om man gjør kirurgien ved åpen eller laparoskopisk tilgang. Ved litt større svulster, svulster mellom 4 og 7 cm (T1b), tyder flere studier på at reseksjon av tumor også her gir like gode onkologiske resultater som ved radikal nefrektomi. Nyrereseksjon eller partiell nefrektomi er gullstandard ved små nyresvulster, spesielt dersom svulsten sitter perifert i nyren. Det er dessuten indikasjon for å gjøre nyrereseksjon ved singel nyre, der det foreligger bilaterale nyresvulster, ved etablert nyresvikt og i situasjoner hvor pasienten har tilleggslidelser som diabetes eller annen sykdom som truer nyrefunksjonen på sikt, men forutsetningen er selvfølgelig at inngrepet er teknisk gjennomførbart. Filmen knyttet til temaet viser tekniske aspekter ved nefronsparende kirurgi; laparoskopisk partiell nefrektomi/ nyrereseksjon hvor man gjør renorafi med V-loc™ sutur og polymerklips av typen Hem-o-Lok/ Click`a-V. I filmarkivet over urologiske filmer finner man flere eksempler på partiell nefrektomi.


Relevante artikler:
-Van Poppel, H., Da Pozzo, L., Albrecht, W., Matveev, V., Bono, A., Borkowski, A., et al. (2011). A Prospective, Randomised EORTC Intergroup Phase 3 Study Comparing the Oncologic Outcome of Elective Nephron-Sparing Surgery and Radical Nephrectomy for Low-Stage Renal Cell Carcinoma. European Urology, 59(4), 543–552. doi:10.1016/j.eururo.2010.12.013
-Thompson, R. H., Lane, B. R., Lohse, C. M., Leibovich, B. C., Fergany, A., Frank, I., et al. (2010). Every Minute Counts When the Renal Hilum Is Clamped During Partial Nephrectomy. European Urology, 58(3), 340–345. doi:10.1016/j.eururo.2010.05.047
-Touijer et al. The expanding role of partial nephrectomy: a critical analysis of indications, results, and complications. European Urology (2010) vol. 57 (2) pp. 214-22
-Gill, I. S. (2012). Towards the Ideal Partial Nephrectomy. European Urology, 62(6), 1009–1010. doi:10.1016/j.eururo.2012.07.034


Se filmen:

Klikk her