Prostatakreft og bekkenglandeltoilette

Hos pasienter med prostatakreft som defineres i gruppene med middels- og høy risiko, er det viktig å utføre lymfeglandeldisseksjon i bekkenregionen. Det er mest utbredt å gjøre såkalt begrenset lymfekjerteldisseksjon, dvs. disseksjon svarende til obturatoriusstrengen. Imidlertid foreligger det data som støtter at man heller bør gjøre et utvidet glandeltoilette. Filmen som nå presenteres, demonstrer hvordan man utfører en utvidet iliacal lymfeglandeldisseksjon.

Da det i flere forskningsdata er vist at 65 % av lymfeglandelmetastasene fra pasientens prostatakreft befinner seg UTENFOR obturatoriusstrengen, har man ved utvidet lymfeglandeldisseksjon øket mulighet for å fjerne lymfeknuter med metastaser.

Dermed kan kanskje utvidet iliacal lymfeglandeldisseksjon også ha terapeutisk signifikans.


FILMEN:

Denne prisbelønnede filmen viser på en god og didaktisk måte hvordan man gjør et
utvidet bekkenglandeltoilette utført med transperitoneal tilgang.

Metoden er enkel og reproduserbar, og den gir en ypperlig mulighet til at man metodisk kan
uthente glandler fra de områder som statistisk sett er tidlige stasjoner for disseminert
prostatakreft.
Prinsippene for disseksjonen og de anatomiske landemerker av betydning gjennomgås
på en forbilledlig klar måte.

Her presenteres et par relevante artikler:

Lattouf et al. Laparoscopic extended pelvic lymph node dissection for prostate cancer: description of the surgical technique and initial results. European Urology (2007) vol. 52 (5) pp. 1347-55


doi:10.1016/j.eururo.2007.04.073

Schumacher et al. Is pelvic lymph node dissection necessary in patients with a serum PSA<10ng/ml undergoing radical prostatectomy for prostate cancer?. European Urology (2006) vol. 50 (2) pp. 272-9


doi:10.1016/j.eururo.2006.01.061


Se filmen:

Klikk her