Flankesmerter og nyrecyster

Flanke- eller ryggsmerter kan ha mange forklaringer, som myalgier, nevrogene smerter, nyre- eller urinlederstener for å nevne noen av de hyppigste årsakene. Av og til kan smertene ha sin årak i mer sjeldne tilstander, som for eksempel nefroptose eller nyrecyster.

Flanke- eller ryggsmerter kan ha mange forklaringer, som myalgier, nevrogene smerter, nyre- eller urinlederstener for å nevne noen av de hyppigste årsakene. Av og til kan smertene ha sin årak i mer sjeldne tilstander, som for eksempel nefroptose eller nyrecyster.
Nyrecyster er ganske vanlig, og insidensen er økende med økende alder. Omkring 25 % av befolkningen som er fylt 40 år har en eller flere cyster i nyrene, mens i aldersgruppen over 50 år har ca. 50 % cyster i nyrene. Cystene øker vanligvis noe i størrelse med alderen. De aller fleste cyster er godartede, en liten brøkdel er såkalt atypiske cyster som enten skal kontrolleres eller opereres.
Det er sjelden at cystene i seg selv gir symptomer (mindre enn 8 % av cystene). Dersom cysten(e) gir plager, dreier det seg som regel om flanke- eller ryggsmerter. Ved signifikante plager kan cysten(e) behandles. I dag behandles de som regel med percutan sclerosering eller operasjon. Ved kirurgi er laparoskopisk tilgang å foretrekke fremfor åpen tilgang, da dette vanligvis gir rask og god tilgang til cystene, samt at det postoperative forløpet er kortere med færre komplikasjoner og raskere restitusjon


Se filmen:

Klikk her