Siste video

Retroperitoneal robot nyrereseksjon
Filmen viser en robotassistert retroperitoneal nyrereseksjon for nyretumor....
Se video
Nissen fundoplikasjon
Filmen viser laparoskopisk Nissen fundoplikasjon....
Se video

Nyheter

Nyrereseksjon, kirurgisk tilgang

Retroperitoneal tilgang til nyre for tumorreseksjon, nefrektomi, nefroureterektomi eller rekonstruktivt inngrep på nyrebekken/ ureteropelvinovergang ...

Gastroøsofagal reflukssykdom

Lekkasje av syre fra magesekken opp i spiserøret kalles gastroøsofageal reflukssykdom. I engelsk litteratur kalles tilstanden GERD (gastroesophagea...

Benign prostatahyperplasi

Forekomst av benign prostatahyperplasi (BPH) øker med alderen. 25% av alle menn mellom 50 og 60 år, og mer enn 50% av alle menn over 60 år har symp...

Paraøsofagalt hernie

Et paraøsofagalt hernie oppstår når den nederste delen av øsofagus, ventrikkelen og/el. andre organer så som colon, tynntarm, milten eller pankre...