Paraøsofagalt hernie

Et paraøsofagalt hernie oppstår når den nederste delen av øsofagus, ventrikkelen og/el. andre organer så som colon, tynntarm, milten eller pankreas hernierer opp i thorax. Det deles opp i fire typer. Vanlige symptomer

er reflux, dyspepsi, kvalme og oppkast. Men regurgitasjon, dysfagi, øvre abdominale eller brystsmerter forekommer også. I tillegg kan respiratoriske symptomer som dyspnø og hoste forekomme. Type I behandles vanligvis medikamentelt, mens type II-III noen ganger må opereres. Type IV krever ofte operasjon. 

I noen studier er der vist residiv rate i opp til 30% av pasienter operert for paraøsofagalt hernie. 

Disse reoperasjonene er ofte krevende pga. adheranser og tett relasjon til vitale strukturer. 


Vi presenterer her en kasustikk med en 78 år gammel kvinne med hypertensjon og hyperkolesterolemi. Hun innkom akutt på medisinsk avdeling med smerter i nedre thorax og i epigastriet. Man utelukket kardiell årsak. CT abdomen/bekken viste dels et paraøsofagalt hernie med hele ventrikkelen i thorax i tillegg til et Morgagni hernie hvor colon transversum var herniert opp. Pas. ble operert akutt med reponering av brokkene og lukking av defektene. Ved Morgagni hernie ble der lagt et nett. Ved det paraøsofagale herniet ble det først gjort Collis gastroplastikk pga. kort øsofagus og deretter fundoplikasjon a.m Dor. 

Ca. 3 mdr. post-op viste CT et symptomgivende residiv av det paraøsofagale herniet. Anamnestisk hadde hun noen uker etter operasjon hatt et fall, hvor hun pådro seg fire costafrakturer på venstre side. Uvisst i hvilken grad det evt. hadde hatt innvirkning på residivet. Der ble funnet indikasjon for elektiv operasjon. 

Portplassering: standard ved øvre gastrointestinal kirurgi, tre 12mm trokarer og to 5mm trokarer. 

Se filmen:

Klikk her