Overvekt og laparoskopi

Overvekt og fedme er økende over hele den industrialiserte delen av verden. I 2017 rapporterte WHO at 1,3 milliarder mennesker var overvektige med BMI mellom 25 og 30, mens mer enn 600 millioner mennesker hadde fedme (BMI > 30). Syv av de 10

vanligste årsakene til død og fysisk funksjonsnedsettelse er knyttet til overvekt og fedme, blant annet diabetes, hypertensjon og kreft. Fedme er blant annet en risikofaktor for utvikling av nyrekreft og gastroenterologisk kreft som colorektal kreft, kreft i øsofagus, lever, galleblære og pancreas. I tillegg utgjør fedme en øket risiko for per- og post-operative komplikasjoner i forbindelse med kirurgi.

Se filmen:

Klikk her