Low Anterior Resection

Lav fremre rektumreseksjon (Low Anterior Resection) er vanlig kirurgisk tilnærming for kreft i endetarmen. Ved inngrepet fjernes rektum med canceren, og deretter anlegges anastomose mellom sigmoideum/ colon og

delen av rektum som står igjen.

Inngrepet kan utføres ved åpen kirurgi eller ved laparoskopisk tilgang.


Sykehuset Østfold er et høyvolum senter når det gjelder colorektal kreft kirurgi.


Se filmen:

Klikk her