Stenekstraksjon og re-pyeloplastikk

Re-pyeloplastikk (sekundær pyeloplastikk/ eng.:redo pyeloplasty) er tidligere omtalt på Laparoscopi.no. Det er ikke uvanlig at det forekommer nyrebekkensteiner ved ureteropelvin overgangsstenose, og filmen vi nå presenterer viser hvordan denne kombinasjonen av problemstillinger kan løses.

Re-pyeloplastikk er vanligvis et teknisk mer utfordrende inngrep enn primær pyeloplastikk grunnet forhold med reaktive, adherante fibrotiske forhold, som også fører til at inngrepet blir mer tidkrevende.

Imidlertid er suksessraten omtrent som ved primær pyeloplastikk, samt at komplikasjonsfrekvensen bare er litt øket.
Se video:

Klikk her