Hydrocele i Nuck’s kanal

Nuck’s kanal ble første gang beskrevet av anatomen Anton Nuck i 1691. Det er en patent åpen lomme av peritoneum som strekker seg ned til labia majora hos kvinner. Det svarer til en patent processus vaginalis hos menn.

Vanligvis oblitererer Nuck’s kanal i løpet av første leveår. Ved åpentstående eller patent Nuck’s kanal kan dette gi anledning til cyste eller et hydrocele hos kvinner som kan utvikles til et indirekte inguinal hernie. Dette forekommer sjeldent og i noen studier er insidensen beskrevet å være 1%. 


Vi presenterer en kasustikk med en 25 år gammel tidl. frisk kvinne som innkom akutt med en ikke-reponibel oppfylning i høyre lyske. Det ble gjort UL som viste et indirekte inguinalhernie med mest sannsynlig hydrocele. Ikke innhold av ovarie eller tarm. Mistanke om hydrocele i Nuck’s kanal. 

Det ble funnet indikasjon for akutt operasjon. 


Portplassering: åpen tilgang i umbilicus med 12mm ballongtrokar.  To 5mm trokarer litt kranialt og lateralt for umbilicus på begge sider. 


Operatør Eivind Warberg / Assistent Ole Skaara


Se filmen:

Klikk her