Gastroøsofagal reflukssykdom

Lekkasje av syre fra magesekken opp i spiserøret kalles gastroøsofageal reflukssykdom. I engelsk litteratur kalles tilstanden GERD (gastroesophageal reflux disease). Symptomer på reflux er vanligvis halsbrann og sure oppstøt.

De fleste pasienter med GERD har mild, ukomplisert sykdom og trenger ikke kirurgi.

Pasienter som ikke oppnår tilfredstillende symptomlindring med konservativ behandling med medikamenter, 

eller som opplever plagsomme bivirkninger ved medikamentell behandling, kan kirurgi være et behandlingsalternativ.


Laparoskopisk teknikk er enerådende tilgang ved kirurgi for GERD siden mer enn 20 år.

Vanligste operasjonsmetode ved GERD er laparoskopisk fundoplikasjon. 

Ved fundoplikasjon lager man en «slynge» av øvre del av ventrikkelen omkring nedre del av øsofagus slik av man

oppnår å lage en slags «vannlås»  der mageinnhold sjelden vil lekke opp i nedre del av spiserøret.

Nissen fundoplikasjon er en etablert og renomert teknikk ved kirurgi for GERD.


I følge flere studier, bl.a. studie fra Ullevål sykehus, oppnår 95% av pasientene som er operert svært godt eller godt resultat av kirurgi.


Portplassering ved laparoskopisk Nissen fundoplikasjon: standard ved øvre gastrointestinal kirurgi, tre 12 mm trokarer og to 5mm trokarer. 

Se filmen:


Klikk her