Urologi


Retroperitoneal robot nyrereseksjon
Filmen viser en robotassistert retroperitoneal nyrereseksjon for nyretumor....
Se video
RASP og cystolithotomi
Vi viser en film med robot assistert simpel prostatektomi (RASP) med samtidig cystolithotomi....
Se video
Laparoskopisk sutur av vena cava blødning
Filmen viser laparoskopisk sutur av hull i vena cava....
Se video
Laparoskopisk nefrektomi ved nyrevenetrombe
Filmen viser en laparoskopisk nefrektomi hos en pasient med morbid overvekt hvor det foreligger en tumortrombe i nyrevenen. ...
Se video
Tips ved laparoskopisk nyrereseksjon
Filmen viser en laparoskopisk nyrereseksjon for malign tumor hvor beliggenheten av tumor gjør at man velger å «henge opp» nyre mot laterale bukvegg for å skape mer optimale betingelser for reseksjon og rekonstruksjon. I tillegg vises en de-roofing av en nyrecyste under samme inngrep. ...
Se video
Laparoskopisk reseksjon av intrarenale svulster
Film med tre videoer som viser laparoskopisk reseksjon av intrarenale svulster hvor det benyttes peroperativ intraabdominal ultralyd-lokalisasjon for sikker verifisering av svulstene. ...
Se video
Tips ved laparoskopisk apikal nyrereseksjon
Filmen viser hvordan man ved hjelp av en holdesutur i nyret kan legge forholdene bedre til rette for reseksjon og rekonstruksjon ved apikal nyretumor. ...
Se video
Vasectomi
Filmen viser et eksempel på hvordan vasectomi, eller mannlig sterilisering, kan utføres....
Se video
Laparoskopisk reseksjon av Bosniak 3 cyste
Filmen viser laparoskopisk reseksjon av en Bosniak 3 cyste ved laparoskopisk tilgang. Hemostase utføres ved elektrokoagulasjon og bruk av TachoSil Prerolled hemostasematte. Vi benytter utstyr fra Takeda, Olympus, Aesculap og Medtronic....
Se video
Laparoskopisk pyelotomi, stenekstraksjon og re-pyeloplastikk
Det er ikke uvanlig at det forekommer nyrebekkensteiner ved ureteropelvin overgangsstenose, og filmen vi nå presenterer viser hvordan denne kombinasjonen av problemstillinger kan løses. ...
Se video
Reseksjon av sentral nyretumor
Filmen viser en laparoskopisk nyrereseksjon for en nyretumor som er sentralt og posteriort beliggende. Lokalisasjonen av tumor gjør inngrepet teknisk krevende. Vi benytter ENDOEYE FLEXibel 10 mm optikk fra Olympus under inngrepet....
Se video
Laparoskopisk divertikkelektomi
Vi viser en film hvor vi fjerner et stort symptomgivende blæredivertikkel ved laparoskopisk tilgang. ...
Se video
Re-pyeloplastikk
FIlmen demonstrerer en laparoskopisk re-pyeloplastikk a.m. Anderson-Hynes for recidiv etter primær pyeloplastikk for ureteropelvin overgangsstenose. Vi benytter utstyr fra Olympus, Aesculap og Medtronic....
Se video
Pyeloplastikk med alternativ sutur
Filmen viser en laparoskopisk ureteropelvin overgangsplastikk a.m. Anderson-Hynes hvor vi demonstrerer en alternativ suturteknikk. Vi benytter laparoskopisk 3D utstyr fra Olympus....
Se video
Nyrereseksjon med V-loc® sutur og TachoSil® pre-rolled
Vi viser en film med laparoskopisk nefronsparende kirurgi for svulst i nyren, hvor man benytter sutur i kombinasjon med TachoSil pre-rolled hemostaseplate for hemostase ved rekonstruksjon av reseksjonsflaten....
Se video
Enucleo-reseksjon av nyretumor med TachoSil hemostase
Filmen viser en laparoskopisk enucleo-reseksjon av en liten nyretumor uten bruk av ischemi, hvor hemostase oppnås ved bruk av en TachoSil-matte, nærmere bestemt TachoSil pre-rolled....
Se video
Multippel nyrereseksjon
Vi viser en film med laparoskopisk nefronsparende kirurgi for flere svulster i nyren. Under ett inngrep kombinerer man teknikker hvor det utføres tumorreseksjon uten ischemi - med hemostase ved diatermi og bruk av TachoSil, samt en tumorreseksjon med varm ischemi og renorafi....
Se video
En utfordrende pyeloplastikk
Denne filmen viser en laparoskopisk venstresidig pyeloplastikk hvor det foreligger betydelige reaktive endringer i og omkring nyrebekkenet og proksimale ureter. Dette medfører kirurgiske utfordringer i forhold til å orientere seg i området, samt løse oppgaven med å gjenskape rimelige avløpsforhold for nyret. I tillegg demonstrerer filmen viktigheten av å inspisere operasjonsområdet nø...
Se video
Laparoskopisk adrenalektomi
Filmen viser en laparoskopisk adrenalektomi for feokromocytom. Feokromocytom (fra gresk phaios «mørk», chroma «farge», kytos «celle» og oma «tumor» er en sjelden nevroendokrin tumor som kan oppstå i binyremargen. Symptomer på feokromocytom er knyttet til overproduksjon av adrenalin og noradrenalin, som for eksempel kan gi magesmerter, angst, hypertensjon, hodepine, hjertebank, trem...
Se video
Laparoskopisk eksisjon av urachus
Filmen viser en laparoskopisk eksisjon av en persistende symptomgivende urachus. Pasienten ble helt symptomfri etter inngrepet. ...
Se video
Pyeloplastikk for retrocaval ureter
Filmen viser en laparoskopisk pyeloplastikk for symptomgivende retrocaval ureter høyre side....
Se video
Laparoskopisk nefrektomi etter fersk blødning i nyretumor
Vi viser en film med laparoskopisk nefrektomi etter en fersk blødning i et 10 cm stort angiomyolipom. Angiomyolipom er en mesenkymal tumor som vanligvis opptrer i nyre. Dette en er benign svulst, men den har likevel trekk som kan simulere malignitet, med cellulær pleomorfisme og affeksjon av regionale lymfeknuter. Angiomyolipom i nyre kan opptre hos friske, men er svært vanlig hos pasienter m...
Se video
Pyeloplastikk med ViKY® robot
Vi har laget en film som demonstrerer ViKY® EP ved en laparoskopisk pyeloplastikk. ViKY® leveres av Dico. Bilde-kilde: TRUMPF Medical Systems GmbH & Co. KG, Germany, 2012....
Se video
Robotassistert lukking av vesikovaginal fistel
Det finnes mange velprøvde operative teknikker med gode resultater for lukking av iatrogene vesikovaginale fistler. Robotassistert laparoskopisk tilgang gir god anatomisk oversikt, stor grad av instrumentbevegelighet og mulighet for å velge egnet vev som sirkulert interponat. ...
Se video
Pyeloplastikk med 3 mm instrumenter
Filmen demonsterer en laparoskopisk ureteropelvin overgangsplastikk a.m. Anderson-Hynes som utføres ved hjelp av 3 mm laparoskopiske instrumenter fra Aesculap, B. Braun. Bruk av 3 mm instrumenter egner seg spesielt godt ved laparoskopisk kirurgi hos barn, men også ved rekonstruktiv kirurgi hos både hos barn og voksne....
Se video
Robotassistert lukking av vesikorektal fistel
Vesikorektal fistel etter radikal prostatektomi er en sjelden, men fryktet komplikasjon. Det er beskrevet forskjellige kirurgiske teknikker for behandling av fistler, men alle har en betydelig residivfrekvens. Robotassistert laparoskopisk tilnærming gir god anatomisk oversikt og muligheter for å instrumentere i et trangt område. Tilgangen har også fordeler ved at man enkelt kan improvisere og ...
Se video
Laparoskopisk nefrektomi for infeksjonsnyre
Filmen demonstrerer utfordringer ved en laparoskopisk nefrektomi for en nær utslukket venstre nyre som er preget av infeksjonstilstand med abcedering cranialt i nyret. Abcessen strekker seg mot milten. På CT kunne man ikke utelukke at abcessen kommuniserte med milten. Pasienten ble initialt innlagt med urosepsis, og hun ble vellykket behandlet med antibiotika og to pigtail dren hvor av ett gikk...
Se video
Nyrereseksjon - sutur med V-loc™
Filmen viser tekniske aspekter ved nefronsparende kirurgi; laparoskopisk partiell nefrektomi/ nyrereseksjon hvor man gjør renorafi med V-loc™ sutur og polymerklips av typen Hem-o-lok/ Click`a-V. Nyrereseksjon er gjerne mer teknisk utfordrende enn nefrektomi, enten man gjør inngrepet åpent eller laparoskopisk: Kirurgien består av en ablativ del hvor tumor skjæres eller klippes ut, samt en r...
Se video
Singel port nefrektomi
Filmen viser en nefrektomi venstre side som er utført med singel port tilgang (LESS, SILS, SIMPLE). Singel port kirurgi (SPS) er mest benyttet innen gastrokirurgisk virksomhet, men også i gynekologisk og urologisk kirurgi er tilgangen benyttet. Her presenterer vi en film med singel port nefrektomi. Porten vi bruker i dette inngrepet heter GelPOINT® fra Applied Medical. Opptaket er igjen gjort ...
Se video
De-roofing av nyrecyster
Filmen viser tekniske aspekter ved laparoskopisk de-roofing av benigne nyrecyster, det vil si reseksjon av taket til benigne corticalt beliggende cyster i nyrene. Det er sjelden at cystene i seg selv gir symptomer (mindre enn 8 % av cystene). Dersom cysten(e) gir plager, dreier det seg som regel om flanke- eller ryggsmerter. Ved signifikante plager kan cysten(e) behandles. I dag behandles de som r...
Se video
Nefropeksi og nefroptose
Filmen viser tekniske aspekter ved laparoskopisk nefropeksi ved symptomatisk nefroptose eller ren mobile. Nefroptose blir gjerne definert som en bevegelse av nyren på mer enn 5 cm, eller mer enn to ryggvirvelhøyder når man skifter stilling fra liggende til stående. Imidlertid er de fleste med en så stor bevegelighet av nyrene uten symptomer da noen mener at inntil 20 % av kvinner kan oppfylle...
Se video
Salvage RALP
Filmen viser tekniske aspekter og utfordringer ved salvage RALP; salvage robotassistert laparoskopisk radikal prostatektomi. Bakgrunn: Pasienten har diagnosen prostatacancer og er tidligere radikalt strålebehandlet med kurativ intensjon. Etter biokjemisk recidiv med stigende PSA, ble prostatacancer recidivet bekreftet med positive perineale biopsier etter MR prostata. Det ble påvist recidiv med ...
Se video
Preoperativ nyrearterieembolisering ved laparoskopisk nefrektomi
Transperitoneal tilgang. Filmen viser en laparoskopisk nefrektomi venstre side etter preoperativ nyrearterieembolisering. Metoden med embolisering ble først beskrevet i 1973 som en preoperativ prosedyre der devaskulariseringen letter kirurgien ved at det dannes et ødematøst sjikt rundt nyret, samt at metoden gir mulighet til å sette av nyrevenen tidlig i inngrepet - eventuelt før nyrearter...
Se video
Robotassistert laparoskopisk partiell nefrektomi - renorraphi med V-loc™-sutur
Transperitoneal tilgang. Filmen viser en robotassistert laparoskopisk partiell nefrektomi. Det benyttes kar-bulldog bare på arterien. Reseksjonen gjøres med kald saks. Reseksjonsflaten sutureres ved hjelp av spesialsuturen V-loc™ (Covidien). Nefronsparende kirurgi, eller partiell nefrektomi, utføres stadig oftere som alternativ til radikal nefrektomi for små svulster i nyrene....
Se video
Vesico-uretral anastomose med Rocco-sutur ved RALP med V-loc™ sutur
Filmen viser hvordan den vesico-uretrale anastomosen syes med Rocco sutur ved hjelp av spesialsuturen V-loc™. Ved en Rocco-sutur bringer man deler av Denonvilliers fascie som henholdsvis ligger posteriort på urinblæren og posteriort på uretra sammen. Hensikten med denne avlastende suturen er å forsøke å oppnå tidlig kontinens etter radikal prostatektomi. V-loc™ (Covidien) har en helt ...
Se video
Vesico-uretral anastomose a.m. van Velthoven ved RALP med V-loc™ sutur
Filmen viser hvordan den vesico-uretrale anastomosen kan sutureres med spesialsuturen V-loc™. Her syes anastomosen fortløpende a.m. van Velthoven. V-loc™ (Covidien) har en helt særegen konstruksjon med bl.a. mothaker i trådstrukturen som hindrer anastomosen å gli opp når den syes. Derved bidrar tråd-kontruksjonen til å lette arbeidet med å sy anastomosen....
Se video
RALP
Filmen viser tekniske aspekter ved robotassistert laparoskopisk radikal prostatektomi. Hos denne pasienten finner man en ekstra utfordring da det foreligger en uttalt prostatamidtlapp. Vi benytter en tre-armet da Vinci robot fra Intuitive Surgical ved inngrepet. Det er straks utført 1300 RALP med denne roboten ved Radiumhospitalet. Vi har benyttet en MediCap® USB 300 som opptaksenhet for de ...
Se video
Robot-assistert laparoskopisk utvidet lymfeglandeltoilette ved prostatacancer
Filmen presenterer et robot-assistert utvidet glandeltoilette i bekkenet i sammenheng med at man gjør en robotassistert radikal prostatectomi for lokalisert eller lokalavansert prostatacancer. Det benyttes da Vinci robot fra Intuitiv Surgery. Tradisjonelt har bekkenglandeltoilette i fossa obturatorius vært ansett som gullstandard for angivelse av N-stadiet ved prostatacancer. Nyere litteratur ...
Se video
Robot-assistert laparoskopisk radikal cystectomi
Filmen presenterer en robot-assistert laparoskopisk radikal cystectomi, hvor det etter gjeldende retningslinjer også utføres utvidet iliacalt lymfeglandeltoilette på begge sider. Da Vinci robot fra Intuitiv Surgery benyttes. ...
Se video
Laparoskopisk utvidet iliacal lymfeglandeldisseksjon
Laparoskopisk utvidet iliacal lymfeglandeldisseksjon vil sannsynligvis erstatte begrenset iliacalt lymfeglandeltoilett hvor man bare henter ut Obturatorius-glandelstrengen. Dette fordi det er 65 % sannsynlighet for at man IKKE finner metastaser svarende til Obturatorius-glandelstrengen dersom pasientens prostatakreft er dissiminert til lymfeglandler. Ved utvidet lymfeglandeldisseksjon øker man d...
Se video
Laparoskopisk radikal nefrektomi venstre side
Filmen viser en venstresidig radikal tumor-nefrektomi. New LigaSure ™ 5 mm benyttes gjennom hele inngrepet....
Se video
Laparoskopisk varicocele-ligatur
Transperitoneal tilgang. Filmen viser tekniske aspekter ved laparoskopisk varicocele-ligatur. Se forøvrig artikkelen: May et al. Laparoscopic surgery versus antegrade scrotal sclerotherapy: Retrospective comparison of two different approaches for varicocele treatment. European Urology (2006) vol. 49 (2) pp. 384-7 ...
Se video
Laparoskopisk nefroureterektomi med Pluck-teknikk
Transperitoneal tilgang. Filmen demonstrerer en laparoskopisk nefroureterektomi hvor vi benytter såkalt Pluck-teknikk. Det foreligger flere modifiserte varianter av teknikken i dag. Det er eksempler på institusjoner i Europa som benytter teknikken. Metoden er omdiskutert, og bør vel strengt tatt bare benyttes på uroteliale cancere i øvre 1/3 av øvre urinveier. Metoden ble først beskre...
Se video
Laparoskopisk pyeloplastikk a.m. Fenger
Transperitoneal tilgang. Filmen viser en plastikk for ureteropelvin (UP) overgangsstenose. Vi benytter her Fenger-plastikk, en av variantene over «non-dismembered» pyeloplastikk som er godt dokumentert med gode funksjonelle resultater. Se forøvrig artikkelen: Laparoscopic Fenger plasty JANETSCHEK Günter (1) ; PESCHEL Reinhard (1) ; BARTSCH Georg (1) ; CHEN Roland N. (Commentateu...
Se video
Laparoscopisk pyeloplastikk a.m. Anderson-Hynes - Anastomose med avbrudte suturer
Transperitoneal tilgang. Denne filmen demonstrerer en plastikk ad modum Anderson-Hynes for en ureteropelvin overgangsstenose på høyre side. Anastomosen syes med avbrudte suturer. Filmen viser også bruken av Braun Aesculaps Potts saks (Potts De Martell). ...
Se video
Laparoskopisk partiell nefrektomi med TachoSil® hemostase
Transperitoneal tilgang. Nefronsparende tumorreseksjon. Filmen demonstrerer en venstresidig tumorreseksjon med bruk av TachoSil® som eneste hemostatikum. Reseksjonen foregår med kald saks. ...
Se video
Simon Renal Pole Clamp
Transperitoneal tilgang. Nefronsparende tumorreseksjon. Filmen demonstrerer en venstresidig tumorreseksjon med bruk av Simon Renal Pole Clamp. Dette er en spesialdesignet parenchym-klemme som kan benyttes ved nefronsparende tumorkirurgi ved små perifere nyretumores. Fordelen med klemmen er man unngår total ischemi av nyren under reseksjon og rekonstruksjon. Dermed har man i prinsippet...
Se video
Laparoskopisk obturatorius glandeldisseksjon - ekstraperitoneal tilgang
Filmen er et eksempel på laparoskopisk lymfeglandeldisseksjon begrenset til obturatoriusglandlene. Disseksjonen foregår ekstraperitonealt, og tilgangen er derved identisk med tradisjonell åpen teknikk. TEP kan utføres samtidig dersom pasienten har et inguinalhernie....
Se video
Laparoskopisk pyeloplastikk a.m. Anderson-Hynes - fortløpende anastomose
Transperitoneal tilgang. Filmen demonstrerer ureteropelvin (UP) plastikk ad modum Anderson-Hynes for UP-overgangsstenose på venstre side. Det benyttes i dette tilfellet fortløpende anastomose. Filmen demonstrerer også perkutan teknikk for innleggelse av avlastende JJ-stent til ureter. ...
Se video
Laparoskopisk partiell nefrektomi med sutur
Transperitoneal tilgang. Nefronsparende tumorreseksjon. Filmen viser en venstresidig tumorreseksjon med fortløpende hemostatisk sutur i to lag. En Surgicel® rull legges i kompresjon under den andre suturrekken. Anvendelse av LapraTy® clips demonstreres....
Se video
Nefroureterektomi med LigaSure™ forsegling av blæreveggen
Transperitoneal tilgang. Filmen demonstrerer en relativt fersk og innovativ teknikk for laparoskopisk radikal nefroureterektomi. Metoden innebærer at man avsetter distale transmurale ureter inklusive ureterostiet med LigaSure™ Atlas, hvor både blæreveggen og distale ureter forsegles i en og samme seanse. Hele inngrepet utføres laparoskopisk og man unngår omleiring av pasienten. F...
Se video
Laparoskopisk radikal nefrektomi - høyre side
Transperitoneal tilgang. Filmen viser en høyresidig radikal tumor-nefrektomi. Det benyttes ultralydkniv....
Se video