Film invaginasjon blind-lukket løp

OBS! Videoene vises i HD kvalitet, og dette er dessverre ikke støttet av alle mobile enheter.
Operatører:Eivind Warberg & Anne-Helene Krog
Dato: 06.02.21

Vi presenterer en kasustikk med en 35 år gammel kvinne som hadde blitt operert med laparoskopisk gastric bypass 3 år tidligere. Hun ble i etterkant av dette operert for intern herniering i forbindelse med graviditet. I tillegg hadde hun grunnet kroniske magesmerter også gjennomgått en diagnostisk laparoskopi med normale funn. Hun hadde oppsøkt sykehuset flere ganger med diffuse magesmerter. Under innleggelsen ble der tatt en CT abd/bekken som viste et invaginat i alimentærløpet i relasjon til EE-anastomosen. Det ble funnet indikasjon for akutt operasjon