Benign prostatahyperplasi

Forekomst av benign prostatahyperplasi (BPH) øker med alderen. 25% av alle menn mellom 50 og 60 år, og mer enn 50% av alle menn over 60 år har symptomer på BPH. I USA regner man med at 15 millioner menn over 30 år har vannlatningsfortyrrelser

i form av hyppig vannlating (frequency), haste symptomer (urgency), nedsatt kraft på strålen, nokturi og følelse av inkomplett blæretømming; såkalt LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms). LUTS har innvirkning på livskvaliteten og mange menn med LUTS søker hjelp hos helsevesenet. Det finnes mange ulike behandlingstilbud mot plagene, alt fra råd om livstilsendring, medikamenter, radiologisk intervensjon (PAE) til ulike kirurgiske alternativer. Kirurgi tilbys flertallet av menn som ikke har tilfredstillende effekt av konservativ eller medikamentell behandling. Forutsetningen er at de har god detrusorfunksjon samt tilfredstillende god helsetilstand. Transuretral kirurgi er det vanligste alternativet, for eksempel gullstandarden TUR-P (Transuretral reseksjon av prostata), PVP (laserbehandling av prostata), TUMT (Transuretral Mikrobølge Terapi), Rezum (Vanndamp terapi av prostata) etc.

Ved betydelig forstørret prostata (> 80 gram) kan åpen, laparoskopisk eller robotassistert laparoskopisk prostataenukleasjon være et aktuelt alternativ. Her kan tilgangen gå gjennom urinblæren (transvesikalt), noe som spesielt er aktuelt dersom pasienten i tillegg har blæresteiner, eventuelt kan tilgangen være retropubisk, Millins prostatektomi. RASP, eller Robot Assistert Simpel Prostatektomi, kan utføres transvesikalt eller ved retropubisk tilgang. 


Se filmen RASP:


Klikk her