Atypiske nyrecyster

Bosniak klassifikasjon av nyrecyster. Cyster i nyrene er vanlig forekommende. For eksempel forekommer det cyster i nyrene hos 50 % av befolkningen over 50 år, og forekomsten av cyster i nyrene er økende med økende alder. Nyrecyster deles i to hovedkategorier, enten simple (benigne) eller kompliserte/ atypiske cyster (som kan være benigne eller mulig maligne).

I 1986 publiserte den amerikanske radiologen Morton A. Bosniak (1929-2016) en klassifikasjon, samt forslag til oppfølging eller behandling av nyrecyster basert på CT-undersøkelse med intravenøs kontrast. Senere har denne klassifiseringen av nyrecyster blitt revidert, sist i 2005. I øyeblikket foreligger det 5 kategorier av nyrecyster, navngitt som Bosniak I, II, IIF, III og IV svarende til graden av kompleksitet og sannsynligheten for malignitet. Bosniak I er en simpel cyste, dvs. en benign cyste som kjennetegnes av en tynn cystevegg med homogent væskeinnhold uten kontrastoppladning av cysteveggen. Disse cystene kan være små eller store og krever ingen videre oppfølgingen eller kontroll. Bosniak II er en minimal kompleks cyste som kjennetegnes av noen få tynne septa eller tynne calcifikasjoner (<1 mm), ingen kontrastoppladning av cysteveggen og som er mindre enn 3 cm. Disse cystene er også benigne og krever ingen oppfølging eller kontroll. Bosniak IIF (F står for Follow) cyster har flere septa som er noe tykkere, evt. med noduli eller noe tykkere calcifikasjoner, men ingen kontrastoppladning i cysteveggen, cystene kan være større enn 3 cm. Disse cystene skal følges i 5 år, med CT etter 6 og 12 måneder, deretter med årlig CT med intravenøs kontrast i totalt 5 år. Sannsynligheten for malignitet i en Bosniak IIF cyste er vurdert til ca. 5 %. Dersom cysten endrer karakteristika og vurderes med høyere Bosnia klassifikasjon, skal kirurgi vurderes. Bosniak III cyster har tykke, nodulære septa som lader kontrast samt at cysten gjerne har et hyperdenst innhold. Sannsynlighet for malignitet er vurdert til ca. 50 %, slik at disse som regel skal opereres med nyrereseksjon eller nefrektomi. Bosniak IV cyster har innhold av solid vev som er kontrastladende. Sannsynlighet for malignintet er angitt til ca. 100 %, og disse skal tilbys kirurgi med nyrereseskjon eller nefrektomi. Aktiv observasjon kan være et alternativ til kirurgi ved Bosniak III og IV cyster hos pasienten over 80 år eller hos pasienter med betydelig komorbiditet og begrensede leveutsikter.

Se filmen:


Klikk her