Akutt appendisitt

Appendisitt er den vanligste årsak til intraabdominal infeksjon hvor det er behov for kirurgi. Risikoen for å utvikle appendisitt i løpet av livet er  5-10 % med høyest forekomst mellom 15-25 års alder. Perforasjonsraten anslås til 15-30 %, men er betraktelig høyere hos eldre pasienter og små barn, trolig grunnet forsinket diagnostikk. Årlig får vel 100 per 100.000 personer akutt blindtarmbetennelse i Norge. På verdensbasis er forekomsten av akutt blindtarmbetennelse avtakende uten at man kjenner årsaken til dette.

Appendisitt kan foreligge i form av en periappendikulær abscess eller ved subakutt debut i form av et periappendikulært infiltrat. En stor andel av pasientene med ukomplisert appendisitt kan behandles med antibiotika alene, men residivfrekvensen er da stor, og derfor anbefales appendektomi. Det er polymikrobiell gastrointestinal flora som forårsaker appendisitt.

Akutt appendisitt uten perforasjon, abscess eller diffus peritonitt skal kun ha preoperativ antibiotikaprofylakse. Ved funn av gangrenøs appendisitt eller perforasjon anbefales 4-7 dagers antibiotikabehandling. Abscesser dreneres gjerne perkutant, som regel supplert med antibiotika. Ved lengre sykehistorie enn 1 uke og funn av et periappendikulært infiltrat på CT anbefales i de fleste tilfeller konservativ behandling med antibiotika i 5 - 10 dager.

Diagnosen baseres i hovedsak på anamnese og klinisk undersøkelse. Ved tvil anbefales billeddiagnostikk i form av CT eller i trenede hender ultralyd. De fleste appendektomier utføres i dag laparaskopisk, og diagnostisk laparaskopi vil ofte være et alternativ til billeddiagnostikk.

De typiske symptomene er smerter rundt navlen tidlig i forløpet. Gradvis, og innen ca. 12 timer flytter smertene seg til et område i nedre, høyre del av magen. Uvelhet og kvalme er vanlig, eventuelt med brekninger. Magen kan være treg, men noen pasienter kan ha diaré. Feber rundt 38ºC er typisk.

Symptomene ved akutt betennelse i blindtarmen kan imidlertid variere mye avhengig av pasientens alder og blindtarmens beliggenhet. Hos eldre mennesker er plagene ofte mindre uttalte og mer diffuse, mens ved graviditet kan blindtarmen være forskjøvet slik at smertene oppstår høyere opp i magen.

Se filmen:


Klikk her