Appendektomi

Appendisitt er den vanligste årsak til intraabdominal infeksjon hvor det er behov for kirurgi. Emnet er tidligere omtalt, og vi viser til nyhetsarkivet under fanen «Ressurser» for mer utfyllende informasjon om temaet.

Her har vi valgt å vise nok en film med laparoskopisk appendektomi hvor man benytter få og enkle instrumenter. Dr. Arild Sæther har laget filmen som er kortfattet og instruktiv. Den taler i grunnen for seg selv.Se filmen:

Klikk her