Utprøving av ViKY® robot

Det finnes flere roboter til bruk for kirurgi på markedet, noen er bedre kjent enn andre. Vi presenterer her vår erfaring med roboten ViKY® EP, hvor EP står for Endoscope Positioner. ViKY® holder og styrer kameraet (laparoskopet). Enheten er kompakt, enkel og sikker i bruk. Den styres med stemmen eller en pedal.

Endoskopet kan dermed lett og raskt styres til ønsket posisjon. Under kirurgien kan man fortløpende lagre flere faste posisjoner som man kan returnere til ved enkle stemmekommandoer. Enheten frigjør en operasjonshånd, og kan dermed muliggjøre solo-kirurgi. ViKY® EP kan benyttes ved tradisjonell laparoskopi, thorakoskopi og ved singelport laparoskopi. ViKY ® UP er en enkel modifikasjon av enheten som kan benyttes som Uterin Positioner, en robotisert uterus manipulator, som kan være nyttig ved laparoskopisk eller robot assistert gynekologisk laparoskopi. Utstyret er tilpasset både 5 og 10 mm skop. Vi har laget en film som demonstrerer ViKY® ved en laparoskopisk pyeloplastikk.

Se filmen:


Klikk her