Høyresidig laparoskopisk hemicolectomi

Omfanget av lymfadenektomi ved kan påvirke det onkologiske utfallet ved høyresidig laparoskopisk hemicolectomi. Ved D1 lymfadenektomi

ligger disseksjonslinjen helt distalt i mesenteriet, bare få cm fra colon slik at bare lymfegladelene nær colon følger resektatet. Ved D2 lymfadenektomi ligger disseksjonslinjen mer sentralt i mesenteriet slik at mer sentrale lymfeknuter også følger preparatet. Ved D3 lymfadenektomi, også kalt komplett mesocolisk eksisjon (CME = Complete Mesocolic Excision) går disseksjonslinjen helt sentralt på henholdsvis Arteria Mesenterica Superior (SMA) eller Arteria Mesenterica Inferior (IMA) slik at de aller mest sentrale lymfeglandelene følger resektatet. Disseksjonen starter da gjerne på venstre side av krøsroten for å få med alt fettvev som potensielt kan inneholde tumorceller/glandler, også bak karstrukturene. Det er fortsatt noe usikkerhet vedrørende onkologisk gevinst av å gjøre D3 disseksjon ved høyresidig hemicolectomi for cancer. Se filmen:


Klikk her