Enucleasjon av nyretumores

Enucleasjon av små nyretumores (<4 cm) er et alternativ til reseksjon av tumor. Det foreligger studier som viser at alle svulster er omgitt av en pseudokapsel av bindevev som tillater "utskrelling" av en nyretumor fremfor reseksjon med en brem av friskt nyrevev omkring tumor.

Nyrereseksjon eller partiell nefrektomi er gullstandard ved små nyresvulster (under 4 cm), spesielt dersom svulsten sitter perifert i nyren og det er teknisk gjennomførbart. Det er dessuten indikasjon for å gjøre nyrereseksjon ved singel nyre, der det foreligger bilaterale nyresvulster, ved etablert nyresvikt og i situasjoner hvor pasienten har tilleggslidelser som diabetes eller annen sykdom som truer nyrefunksjonen på sikt, men forutsetningen er selvfølgelig også her at inngrepet er teknisk gjennomførbart.


For små svulster, det vil si svulster under 4 cm (T1a), er de onkologiske resultatene like gode som ved radikal nefrektomi. Og det er likeverdige onkologiske resultater enten man gjør kirurgien ved åpen eller laparoskopisk tilgang. 


Studier har vist at dersom svulsten er fjernet i sin helhet med fri kirurgisk margin, så spiller det ingen rolle om marginen med frisk vev er 1 cm eller under 1 mm; fritt er fritt. Det er altså ingen korrelasjon mellom størrelsen av fri kirurgisk margin og sykdomsprogresjon [1-2].


Enucleasjon av små nyretumores (<4 cm) er derfor et alternativ til reseksjon av tumor. Det foreligger studier som viser at alle svulster er omgitt av en pseudokapsel av bindevev som, selvom pseudokapselen innehar tumorinfiltrasjon eller gjennomvekst av tumorvev, så er de onkologiske resultatene identiske med svulster som er recersert med fri kirurgisk margin [3-4].

1.Sutherland SE, Resnick MI, Maclennan GT, Goldman HB. Does the size of the surgical margin in partial nephrec- tomy for renal cell carcinoma really matter? J Urol 2002;167:61–4. 

2. Carini M, Lapini A, Minervini A, Serni G. Re: Puppo P, Introini C, Calvi P, Naselli. Re: Long term results of exci- sion of small renal cancer surrounded by a minimal layer of grossly normal parenchyma: review of 94 cases. Eur Urol 2005;47:265–6. 

3. Carini et al. Simple enucleation for the treatment of PT1a renal cell carcinoma: our 20-year experience. Eur Urol (2006) vol. 50 (6) pp. 1263-8; discussion 1269-71

4. Minervini et al. Histopathologic analysis of peritumoral pseudocapsule and surgical margin status after tumor enucleation for renal cell carcinoma. Eur Urol (2009) vol. 55 (6) pp. 1410-8

Se filmen:

Klikk her