Siste video

Høyresidig laparoskopisk hemicolectomi D2+
Filmen viser en høyresidig laparoskopisk hemikolektomi med D2 disseksjon....
Se video
Vasectomi
Filmen viser et eksempel på hvordan vasectomi, eller mannlig sterilisering, kan utføres....
Se video

Nyheter

Høyresidig laparoskopisk hemicolectomi

Omfanget av lymfadenektomi ved kan påvirke det onkologiske utfallet ved høyresidig laparoskopisk hemicolectomi. Ved D1 lymfadenektomi ...

Sterilisering hos menn

Sterilisering er den sikreste prevensjonsmetoden som er kjent. Imidlertid er ingen prevensjonsmetoder 100% sikre. Vasectomi, eller mannlig steriliseri...

Portlukking system

Lukking eller sutur av muskelfascie insisjonene etter laparoskopisk kirurgi er vanligvis enkelt og ukomplisert. Er pasienten imidlertid adipøs, kan d...

Total laparoskopisk aortobifemoral bypass

Total laparoskopisk aortobifemoral bypass (LABF) er et alternativ til tradisjonell åpen aortobifemoral bypass (OABF). Laparoskopisk tilgang for indik...