Siste video

Laparoskopisk total kolektomi 2
Begge videoer viser laparoskopisk total kolektomi for inflammatorisk tarmsykdom. I den en videoen vises en tilnærmet onkologisk reseksjon, da det er en teori om at ved Mb Crohn er det visse faktorer/ mediatorer i krøset som kan gi tilbakefall av sykdommen. I den andre videoen har man gått tarmnært, denne pasienten hadde ulcerøs kolitt. ...
Se video
Laparoskopisk total kolektomi 1
Begge videoer viser laparoskopisk total kolektomi for inflammatorisk tarmsykdom. I den en videoen vises en tilnærmet onkologisk reseksjon, da det er en teori om at ved Mb Crohn er det visse faktorer/ mediatorer i krøset som kan gi tilbakefall av sykdommen. I den andre videoen har man gått tarmnært, denne pasienten hadde ulcerøs kolitt. ...
Se video

Nyheter

Laparoskopisk total kolektomi

Laparoskopisk total kolektomi er fjerning av hele tykktarmen som utføres av forskjellige årsaker, for eksempel inflammatorisk tarmsykdom eller kreft...

Low Anterior Resection

Lav fremre rektumreseksjon (Low Anterior Resection) er vanlig kirurgisk tilnærming for kreft i endetarmen. Ved inngrepet fjernes rektum med canceren...

Nyrereseksjon

Historisk sett ble partiell nefrektomi, eller nefronsparende kirurgi, benyttet hos pasienter med tumor i solitær nyre, ved bilaterale svulster eller ...

Høyresidig laparoskopisk hemicolectomi

Omfanget av lymfadenektomi ved kan påvirke det onkologiske utfallet ved høyresidig laparoskopisk hemicolectomi. Ved D1 lymfadenektomi ...