Laparoskopisk total kolektomi

Laparoskopisk total kolektomi er fjerning av hele tykktarmen som utføres av forskjellige årsaker, for eksempel inflammatorisk tarmsykdom eller kreft. Enten kan man lage anastomose mellom ileum og rektum,

eventuelt legges det ut endeileostomi. 

Ved kreft i tykktarmen gjøres det en onkologisk reseksjon, det vil si man går sentralt i krøset for å få med flest mulige lymfeknuter med potensielt maligne celler. Ileokolika karene settes av sentralt, således kolika media karene og arteria og vena mesenterika inferior. Ved benign sykdom kan man gå tarmnært og forkorte inngrepets tid betydelig, samt redusere risiko for skade på vitale strukturer som vena/arteria mesenterika superior, pankreas og ureteres. 

Begge videoer viser laparoskopisk total kolektomi for inflammatorisk tarmsykdom. I den en videoen vises en tilnærmet onkologisk reseksjon, da det er en teori om at ved Mb Crohn er det visse faktorer/ mediatorer i krøset som kan gi tilbakefall av sykdommen. I den andre videoen har man gått tarmnært, denne pasienten hadde ulcerøs kolitt. 

Begge pasienter er unge kvinner som fikk endeileostomi, hvor dette var første del av sannsynlig 3 inngrep de skal igjennom. Neste steg er ileal pouch anal anastomose med avlastende bøyleileostomi før siste trinn som er nedleggelse av bøyleileostomien. De to siste inngrepene blir gjort ved AHUS. 

Se filmen:

Klikk her