Gastrokirurgi

Høyresidig laparoskopisk hemicolectomi D2+
Filmen viser en høyresidig laparoskopisk hemikolektomi med D2 disseksjon....
Se video
Laparoskopisk orkiektomi og TAPP
Vi viser en film med laparoskopisk orkiektomi for retinert testikkel venstre side etterfulgt av laparoskopisk lyskebrokkplastikk (TAPP) på samme side....
Se video
Laparoskopisk appendektomi 2
Filmen viser en laparoskopisk appendektomi av og med dr. Arild Sæther. ...
Se video
Film om ureteral lysstent
Filmen viser tekniske aspekter ved Bush ureteral lysstent, samt en bestemt teknikk ved bruk av stenten. ...
Se video
Laparoskopisk appendektomi
Her viser vi en film med laparoskopisk appendektomi hvor man benytter noen få og enkle laparoskopiske instrumenter for flergangsbruk. Rimelig og effektivt! ...
Se video